logo.jpg, 1,5kB kennel.jpg, 3,1kB production.jpg, 2,8kB frisbeeland.jpg, 2,9kB shop.jpg, 20kB
uk.gif, 276B  cz.gif, 228B fb.jpg, 601B
Obchodní podmínky

VYSVĚTLENÍ POJMŮ
Prodávající je fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění.
Yvona Andrová IČ: 48106011
Kupující je subjekt, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží (dále jen „kupující“)
INFORMACE O ZBOŽÍ
Všechny ceny jsou koncové včetně DPH.
Pro zboží platí záruka na veškeré výrobní vady v délce 24 měsíců od data jeho převzetí a zaplacení. Záruka může být uplatněna jen po dobu jejího trvání.
OBJEDNÁNÍ A DODACÍ PODMÍNKY
Každá objednávka zboží učiněná na CzechBlack.com (dále jen „e-shop“) je považována za závaznou.
Objednávka kupujícího i její potvrzení prodávajícím proběhne e-mailovou komunikací.
Musí obsahovat: objednané zboží, způsob úhrady a požadovaný způsob doručení objednávaného zboží, informace o nákladech spojených s dodáním zboží a kontaktní údaje (adresu příp. telefon) kupujícího.
ZPŮSOB DODÁNÍ A PLATBA
Dodání:
  1) osobní převzetí (po předchozí domluvě: info@czechblack.com nebo tel. 604 342 354)
  2) zaslání prostřednictvím služeb České pošty - doporučenou zásilkou
      Cena poštovného 95,- (do 2 kg), 140,- (do 4 kg)
Platba:
  1) na dobírku prostřednictvím služeb České pošty (+ 40,-)
  2) bankovním převodem na účet
    (bankovní údaje zašleme spolu s potvrzením objednávky e-mailem)
Balné je zdarma.
Doba doručení je podle podmínek přepravce.
Objednané zboží je expedováno do 48 pracovních hodin nebo podle domluvy.
Daňový doklad je se zbožím dodáván na vyžádání předem.

Kupující může objednávku stornovat bez udání důvodu e-mailem a to nejpozději 24 hodin od objednání.
V e-mailu je nutné uvést jméno a kontakt.
V případě, že prodávající není schopen dodat kompletní dodávku nebo dodat objednané zboží včas, informuje kupujícího do 48 hodin od objednání.
Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky.
Zboží je nutné vrátit na vlastní náklady v původním stavu bez poškozeného obalu.
V takovém případě budou peníze vráceny obratem kupujícímu a to způsobem, jakým se kupující s prodávajícím dohodne.
Nebude vráceno poštovné.
ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE
1. Záruka na veškeré výrobní vady je 24 měsíců od data převzetí a zaplacení objednaného zboží. Záruka může být uplatněna jen po dobu jejího trvání.
2. Reklamační řád nabývá platnosti okamžikem uzavření smlouvy o koupi zboží.
3. Kupující se stává vlastníkem zboží v okamžiku jeho zaplacení jakýmkoliv výše uvedeným způsobem, a to v plné výši hodnoty zboží.
4. Záruka se vztahuje jen na zboží, které bylo kupujícím řádně objednané a zaplacené.
5. Prodávající není povinen již zakoupené zboží vyměnit za jiné zboží, po vzájemné dohodě to je ale možné.
6. Reklamace veškerého zboží není s ohledem na jeho povahu možná v případě, že se kupujícímu nelíbí vizuálně nebo obsahově.
7. O druhu vady určené k reklamaci, postupu reklamace a jejím výsledku rozhoduje vždy prodávající.
8. Reklamované zboží včetně všech dokladů zašle kupující doporučeně na vlastní náklady na adresu prodávajícího, či jej předá jiným předem domluveným způsobem.
9. Prodávající je povinen nejpozději do tří kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží vyrozumět kupujícího o výsledku reklamace a návrhu dalšího postupu. Pokud je k posouzení vady potřeba odborný nezávislý posudek, tato lhůta neplatí.
10. Je-li reklamace uznána a přeje-li si tak kupující, je prodávající povinen neprodleně kupujícímu zaplatit plnou hodnotu zboží včetně nákladů vynaložených na poštovné. Výplata bude provedena předem domluveným způsobem. V případě uznání reklamace, která byla vyřízena osobně, nemá kupující na proplacení vynaložených nákladů nárok.
11. Kupující může za uznanou reklamaci žádat stejné zboží, nebo jiné ve stejné hodnotě, pokud si takové v e-shopu vybere.
12. Náklady na komunikaci (e-mailem, telefonem) si kupující hradí sám.